Skip to content Skip to footer

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Urmatoarea informare este conceputa pentru a va aduce la cunostinta aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale si la drepturile dvs. privind aceasta prelucrare în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protectia datelor (“GDPR”) si legislatia nationala în vigoare.

 1. Informatii generale

Date de contact: sara@sarabeautifulart.com

Telefon 0722518617

 1. Scopul prelucrarii si categoriile de date prelucrate:

Societatea prelucreaza datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • in scopul furnizarii de produse
 • in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Societatii;
 • in scopul urmaririi intereselor legitime ale Societatii;

În aceste scopuri pot fi prelucrate urmatoarele categorii de date:

 • Numele si prenumele, codul numeric personal, data nasterii, sexul, documentul de identitate, functia, adresa, e-mailul, numerele de telefon fix si/sau mobil, numarul de fax;
 • Contactul dvs. cu noi, cum ar fi un e-mail, o notificare, o solicitare printr-un mesaj sau alte evidente ale unui contact cu noi;
 • Informatii privind contul dvs., cum ar fi datele platilor datorate sau primite, numerele de cont sau alte informatii in legatura cu contul dvs. sau care sunt incluse in portalul nostru de gestionare a relatiei comerciale cu fiecare client;
 • A se vedea sectiunea Cookie-uri pentru detalii privind ceea ce colectam utilizand cookie-uri, web beacons si alte tehnologii, inclusiv date privind reclamele;
 • Informatiile pe care le obtinem din alte surse, cum ar fi autoritati publice sau private, agentii de prevenire a fraudelor, precum și de alti furnizori de date. Acestea includ date demografice, date referitoare la interese, precum si comportamentul la navigarea online.
 • Istoric al oferirii unor avantaje, reduceri, discounturi pentru recompensarea fidelitatii clientului.
 • Nivelul serviciilor care vi se presteaza – de exemplu, probleme operationale si alte evenimente care pot afecta serviciile noastre;
 • Datele cu caracter personal sensibile dezvaluie originea dumneavoastra rasiala si etnica, opiniile politice, convingerile religioase si filozofice, afilierea sindicala, datele genetice, datele biometrice, datele referitoare la sanatate sau datele referitoare la viata sau orientarea sexuala.

 Temeiul juridic al prelucrarii

Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus este:

 • Contractul de furnizare sau prestari servicii la care dumneavoastra sunteti parte sau cererea dumneavoastra inainte de incheierea unui contract pentru care am primit consimtamantul dumneavoastra;
 • Interesele comerciale legitime ale Societatii, de exemplu, prevenirea fraudelor, mentinerea securitatii serviciilor noastre, marketing direct si imbunatatirea serviciilor noastre. Ori de cate ori ne bazam pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluam interesele noastre comerciale pentru a ne asigura ca acestea nu prevaleaza asupra drepturilor dvs. In plus, in unele cazuri aveti dreptul de a va opune acestei prelucrari. Interesul legitim al Societatii pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevazute de lege in favoarea noastra, pentru a actiona in justitie contra oricarei activitati ilegale sau care prejudiciaza Societatea
 • Conformarea cu o cerința legala imperativa, de exemplu, cerinte contabile si fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de pastrare), proceduri, si dreptul dvs. de a restrictiona utilizarea datelor proprii, care controleaza obiectul serviciilor noastre ce vor fi prestate;
 • In plus, in masura in care ati fost de acord, consimtamantul dumneavoastra. Prelucrarea datelor cu caracter personal in baza consimtamantului reprezinta un scop aditional prelucrarii datelor personale in vederea executarii contractului la care sunteti parte si nu conditioneaza furnizarea/prestarea serviciilor contractuale.

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci cand, de exemplu:

 • Cumparati sau utilizati oricare dintre produsele si serviciile noastre;
 • Va inregistrati pentru un anumit produs sau serviciu;
 • Ne contactati prin diverse canale, sau ne solicitati informatii in legatura cu un produs sau serviciu;
 • Ati acordat permisiunea altor societati, cum ar fi partenerii nostri comerciali sau asociatii nostri, precum si unor terti furnizori sau contractanti ai nostri, sa faca schimb de informatii cu noi cu privire la dvs.;
 • Atunci cand datele dvs. cu caracter personal sunt publice; sau

Sunteti clientul/beneficiarul unei activitati comerciale pe care o achizitionam/prestam.

De asemenea, colectam informatii de la anumite organizatii, daca este cazul si in masura in care avem temeiuri legale in acest sens. Acestea includ agentii de prevenire a fraudelor, anuare comerciale, agentii de verificare/control, agentii de calculare a facturii si prestatori servicii contractate

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

Pentru a atinge scopurile mai sus prevazute, utilizam urmatoarele categorii de furnizori de produse si servicii/ imputerniciti :

 • furnizorii implicati in mod direct/indirect in furnizarea produselor si prestarea serviciilor din domeniul medical
 • autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale);
 • contabili, auditori, experti judiciari, avocati sau alti asemenea consilieri externi ai Societatii sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanti financiari)
 • furnizorii Societatii implicati in mod direct/indirect in procesul de marketing si promovare.
 1. Durata pastrarii

Vom pastra informatiile dumneavoastra, care pot include date personale atat timp cat este necesar sa va furnizam servicii, sa respectam legile aplicabile, sa solutionam litigii cu orice parte si altfel, daca este necesar, pentru a ne permite sa ne desfasuram activitatea, inclusiv pentru a detecta si a preveni frauda sau alte activitati ilegale.

De exemplu avem obligatia de a pastra documentele aferente tranzactiilor financiare 10 ani de la incheierea exercitiului financiar in care au fost prelucrate.

Toate datele personale pe care le pastram vor fi supuse acestei Politici de confidentialitate. Daca aveti o intrebare despre o anumita perioada de pastrare pentru anumite tipuri de date personale pe care le procesam despre dumneavoastra, va rugam sa ne contactati prin intermediul detaliilor de contact incluse mai jos.

 1. Drepturile dumneavoastra

Regulamentul confera persoanelor carora li se prelucreaza date personale o serie de drepturi. Astfel, pe langa drepturile existente in prezent, regasim si dreptul la portabilitatea datelor si pe cel de stergere a datelor. Pe scurt, drepturile pe care le aveti:

Dreptul de a retrage oricand un consimtamant dat in vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamantul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat inainte de retragere, pentru executarea unui contract, in vederea indeplinirii unei obligatii legale sau in scopul urmaririi intereselor noastre legitime.

Dreptul de acces – inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, aveti acces la datele respective si la informatiile privind modalitatea in care sunt prelucrate aceste date.

Dreptul la portabilitatea datelor – se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent de catre noi si care poate fi citit automat, dar si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie – vizeaza dreptul dumneavoastra de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrari efectuate in baza consimtamantului expres, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment.

Dreptul la rectificare – se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – inseamna ca aveti dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista alte motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii – poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada necesara verificarii corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care SARABEAUTIFULART nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Dreptul de a depune o plangere – plangeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta informare sau in legatura cu utilizarea de catre Societate a datelor personale, va rugam sa contactati ofiterul nostru pentru protectia datelor, alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos.

Politică cookies

 

POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE

Aceasta politica privind cookie-urile (“Politica de Cookie”) guverneaza utilizarea cookie-urilor si a plug inurilor de social media pe site-ul nostru, in cele ce urmeaza: “Website”). Fisierele cookie sunt fisiere text mici care sunt stocate pe hard diskul unui dispozitiv si care contin anumite informatii si uneori date personale. Plug inurile pentru retelele de socializare sunt mici piese de software dezvoltate si furnizate de furnizorii de servicii de socializare media (adica Facebook, LinkedIn, etc.), care adauga integrarea retelelor sociale atunci cand sunt incluse pe Website.

Continuand sa utilizati Website-ul sau apasand pe “Accepta Toate” dupa ce ati fost informat despre utilizarea cookie-urilor si a plug inurilor social media, recunoasteti ca ati citit cu atentie aceasta Politica de Cookie si ca sunteti de acord cu aceasta fara rezerve. Puteti modifica in orice moment preferintele cookie-urilor prin setarile cookie-urilor.

 1. PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA PERSONALE

Aceasta Politica de Cookie poate fi modificata din cand in cand, pentru a se asigura ca aceasta ramane corecta si conforma cu legislatia. Daca se intampla acest lucru, va rog sa luati nota de modificari si sa fiti de acord cu acestea daca le considerati acceptabile.

1.1 Datele dvs. personale sunt prelucrate de catre operator „Noi”, „Noua”, „al Nostru”). Ne puteti contacta prin e-mail

1.2 Orice notiune care incepe cu o majuscula va fi definita prin referinta explicita in aceasta Politica de Confidentialitate. Atunci cand este posibil, avand in vedere contextul, cuvintele singulare trebuie interpretate ca incluzand si pluralul si invers.

1.3 Atunci cand se face trimitere la anumite legi sau reglementari, o astfel de referinta trebuie sa includa si orice modificare, inlocuire sau anulare a legilor sau regulamentelor respective, inclusiv orice ordine administrative conexe.

1.4 Ne  rezervam dreptul discreționar de a modifica, schimba sau completa Politica de Confidentialitate din cand in cand. Asemenea modificare, schimbarea sau completare va fi comunicata prin intermediul Website-ului.

 1. COOKIE-URI

Noi plasam un numar de cookie-uri atunci cand vizitati Website-ul nostru. Aceste cookie-uri sunt impartite in 3 grupuri de cookie-uri: cookie-uri functionale; chestionare analitice si statistice; reclame si cookie-uri sociale. Puteti sa va retrageti in orice moment consimtamantul dvs. cu utilizarea de catre noi a cookie-urilor.

2.1 Puteti evita plasarea cookie-urilor prin configurarea browserului dvs. ca atare. Instructiuni despre cum se poate face acest lucru pot fi gasite aici:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_BE&viewlocale=en_US

Cu toate acestea, interzicerea cookie-urilor atunci cand vizitati Website-ul poate determina incetarea functionarii corecte a anumitor sau a tuturor functiilor Website-ului.

2.2 Cand vizitati site-ul, acesta plaseaza un numar de cookie-uri. Cele mai multe date referitoare la aceste cookie-uri, plasarea si utilizarea acestora permit identificarea dvs., iar noi. le utilizam pentru a obtine o imagine asupra modului in care dvs. si alti vizitatori folositi Website-ul prin colectarea de date statistice si de utilizare, care ne permit sa va oferim o experienta mai buna pe Website.

2.3 Puteti oricand sa va retrageti consimtamantul cu utilizarea de catre noi. a cookie-urilor. Pentru a va exersa acest drept, este suficient sa stergeti cookie-urile care au fost plasate pe dispozitiv. Pentru a face acest lucru, vi se cere sa va referiti la instructiunile corespunzatoare ale producatorului dvs. de browser, asa cum sunt enumerate mai sus.

 1. DE CE PRELUCRAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL?

 Noi prelucram datele dvs. personale prin cookie-uri in mai multe scopuri: pentru a imbunatati Website-ul nostru si experientele si serviciile pe care le oferim; pentru a afisa reclame; sa furnizam informații unor terte parti si sa pastram experientele web pe care le oferim, Website-ul nostru, pe dvs. si pe noi in siguranta.

3.1 Prelucram datele dvs. personale pentru a va oferi un continut si anunturi mai personalizate si pentru a efectua analize statistice, astfel incat sa putem imbunatati Website-ul, reclamele, produsele si serviciile noastre sau sa dezvoltam noi produse si servicii.

3.2 Am putea sa prelucram datele dvs. personale pentru a informa orice terta parte in contextul unei posibile fuziuni cu, achizitionarea / divizarea ori divizarea de catre acea terta parte, chiar daca aceasta terta parte este situata in afara UE.

3.3 Operatorul. ar putea sa prelucreze datele dvs. personale pentru pastrarea intereselor sale legitime, ale partenerilor sau ale unei terte parti, daca si cand inregistrarea dvs. sau utilizarea Website-ului poate fi considerata (a) o incalcare a oricaror condițtii de utilizare aplicabile sau a drepturilor de proprietate intelectuala sau a oricarui alt drept al unei terte parti; (b) o amenintare la adresa securitatii sau a integritatii Website-ului; c) un pericol pentru Website sau pentru oricare dintre noi sau pentru sistemele subsidiare ale subcontractantilor din cauza virusilor, a cailor troieni, a spyware-ului, a malware-ului sau a oricarei alte forme de cod rau intentionat sau (d) obscena, discriminatorie, rasista, calomnioasa, hartuitoare, vatamatoare sau nepotrivita ori ilegala in orice fel.

3.4 Datele dvs. personale pot fi transferate din proprie noastra initiativa catre politie sau autoritati judiciare ca dovezi sau daca exista suspiciuni justificate privind un act ilegal sau o infractiune savarsita de dvs. prin inregistrarea dvs. cu sau prin utilizarea Website-ului.

 1. CE FACE CA PRELUCRAREA DATELOR DVS. PERSONALE SA FIE LEGITIMA?

 Legea ne cere sa precizam exact baza juridica pe care o utilizam pentru a prelucra datele dvs. personale. Putem prelua datele dvs. personale deoarece v-ati dat consimtamantul in acest sens, deoarece legea ne obliga sa facem acest lucru sau deoarece este in interesul nostru legitim sau al unui tert.

4.1 Prelucrarea datelor dvs. personale in scopurile descrise in clauza 3.3 a acestei Politici de Cookie este, de asemenea, necesara in scopul intereselor legitime care sunt:

 • pastrarea Website-urilor, a Canalelor de Socializare Media, a produselor si serviciilor noastre in conditii de siguranta impotriva utilizarii abuzive si a activitatii ilegale.

 4.2 Prelucrarea datelor dvs. personale in scopurile descrise in clauza 3.4 este necesara pentru a permite operatorului sa isi respecte obligatiile legale.

 1. CINE PRIMESTE DATELE DVS. PERSONALE?

Abordarea noastra generala este ca nu impartasim datele dvs. personale cu terte parti, decat daca va dati acordul. Cu toate acestea, uneori este inevitabil ca tertii sa primeasca datele dvs. personal.

Operatorul nu transfera datele dvs. personale intr-o maniera identificabila vreunei terte parti fara permisiunea dvs. explicita de a face acest lucru. Am putea transfera date anonime si/sau agregate catre alte organizatii care pot utiliza aceste date pentru a imbunatati produsele si serviciile, precum si pentru a adapta comercializarea, afisarea si vanzarea acestor bunuri si servicii.

 1. TRANSFERAM DATELE DVS. PERSONALE IN AFARA SEE?

6.1 procesam datele dvs. personale in primul rand in cadrul SEE. Fiecare entitate din afara SEE care prelucreaza datele dvs. personale trebuie sa respecte garantiile adecvate cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale. Asemenea garantii constau in:

 • tara beneficiara dispune de o legislatie in vigoare care poate fi considerata echivalenta cu protectia oferita in cadrul SEE; sau
 • un acord contractual intre noi si entitatea care se afla in afara SEE. Toate aceste entitati sunt parti la un acord contractual bazat pe Clauzele Contractuale Standard ale CE  (Decizia Comisiei C(2004) 5721).

6.2 Vom  putea transfera date anonime si/sau agregate catre organizatii din afara SEE. In cazul in care are loc un astfel de transfer, ne vom asigura ca exista masuri de siguranta care sa asigure siguranta si integritatea datelor.

 1. CARE SUNT MASURILE DE GARANTIE CU PRIVIRE LA DATELE DVS. PERSONALE?

 Nu vom procesa mai multe date personale decat avem nevoie pentru scopurile pe care le-am comunicat dumneavoastra. In plus, vom procesa datele dvs. personale atata timp cat este necesar pentru a atinge scopurile pe care le-am comunicat dvs. sau pana la momentul in care va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea lor si nu exista niciun alt motiv legal care sa ne permita sa continuam procesarea date personale. De asemenea, garantam pastrarea datelor dvs. personale in siguranta.

7.1 Vom. face tot ce ne sta in putinta pentru a procesa numai acele date personale care sunt necesare pentru atingerea scopurilor enumerate la articolul 3.

7.2 Datele dvs. personale sunt procesate numai atata timp cat este necesar pentru a atinge scopurile enumerate la articolul 3 al prezentei Politici de Cookie sau pana la momentul in care va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea acestora. Retineti ca retragerea consimtamantului poate implica faptul ca nu mai puteti utiliza intreaga sau o parte a Website-ului. Vom face neidentificabile datele dvs. personale atunci cand acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile descrise în articolul 3, cu exceptia cazului in care exista:

 • un interes major pentru noi, institutia dvs. financiara, furnizorul de servicii de plata sau orice alta terta parte in pastrarea in forma identificabila a datelor dvs. personale;
 • o obligatie legala sau de reglementare sau o ordonanta judiciara sau administrativa care ne impiedica sa le facem neidentificabile.

7.3 Vom lua masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru a pastra datele dvs. personale protejate impotriva accesului neautorizat sau furtului, precum si a pierderii, manipularii sau distrugerii accidentale. Accesul personalului sau al operatorilor terti se vor intemeia doar pe necesitatea de a cunoaste si vor fi supuse unor obligatii stricte de confidentialitate. Cu toate acestea, intelegeti ca siguranta si securitatea sunt obligatii de diligenta care nu pot fi niciodata garantate.

 1. CARE SUNT DREPTURILE DVS. POTRIVIT ACESTEI POLITICI DE COOKIE?

 In calitate de persoana vizata, aveti mai multe drepturi in ceea ce priveste prelucrarea datelor dvs. personale. Aceste drepturi sunt dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de a retrage consimtamantul dat mai devreme, dreptul la stergere, dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale si dreptul pe care de a primi de la noi intr-o structura utilizata in mod obisnuit si in format electronic toate datele personale pe care ni le-ati furnizat.

Daca doriti sa depuneti o cerere pentru exercitarea unuia sau mai multor dintre drepturile enumerate mai sus, puteti trimite un e-mail.

8.1 Aveti dreptul sa solicitati acces la toate datele personale pe care le prelucram referitoare la dumneavoastra. Ne  rezervam dreptul de a percepe o taxa administrativa pentru mai multe solicitari de acces ulterioare, care sunt prezentate in mod clar pentru a provoca daune sau vatamari pentru noi.
8.2 Aveti dreptul sa cereti ca, orice date cu caracter personal care va apartin, care sunt inexacte, sa fie corectate gratuit. In cazul in care se depune o cerere de corectare, aceasta cerere va fi insotita de dovada naturii eronate a datelor pentru care se solicita corectarea.

8.3 Aveti dreptul sa retrageti consimtamantul acordat anterior pentru prelucrarea datelor dvs. personale.

8.4 Aveti dreptul sa solicitati stergerea datelor personale referitoare la dvs. daca acestea nu mai sunt necesare in lumina scopurilor descrise in articolul 3 sau daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea acestora. Cu toate acestea, trebuie sa retineti ca o solicitare de stergere va fi evaluata de noi cu luarea in considerare a:

 • intereselor superioare ale noastre, ale institutiei dvs. financiare, ale prestatorului de servicii de plata sau ale oricarei terte parti;
 • obligatiilor legale sau de reglementare sau ordine administrative ori judiciare care ar putea interzice aceasta stergere.

In locul stergerii, puteti solicita, de asemenea, ca sa limitam prelucrarea datelor dvs. personale daca si cand: (a) contestati corectitudinea acestor date, (b) prelucrarea este ilegala sau (c) datele nu mai sunt necesare in scopul enumerate la articolul 3, dar aveti nevoie de ele pentru a va apara in procedurile judiciare.

8.5 Aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor cu caracter personal daca puteti demonstra ca exista motive serioase si justificate legate de circumstantele specifice care justifica o astfel de opozitie. Cu toate acestea, daca prelucrarea intentionata se califica drept marketing direct, aveti dreptul sa va opuneti acestei prelucrari gratuit si fara nicio justificare.

8.6 Aveti dreptul sa primiti de la noi, intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si in format electronic, toate datele personale pe care ni le-ati furnizat.

8.7 Daca doriti sa depuneti o cerere pentru exercitarea unuia sau mai multor dintre drepturile enumerate mai sus, puteti trimite un e-mail .

Un mesaj de posta electronica care solicita exercitarea unui drept nu va fi interpretat ca un consimtamant în ceea ce priveste prelucrarea datelor dvs. personale dincolo de ceea ce este necesar pentru solutionarea cererii dumneavoastra. O astfel de solicitare ar trebui sa indice in mod clar ce drept doriti sa exercitati si motivele, daca acestea sunt necesare. De asemenea, cererea trebuie sa fie datata si semnata si sa fie insotita de o copie scanata digital a actului dvs. de identitate valabil, care va dovedeste identitatea. Daca utilizati formularul de contact, s-ar putea sa va solicitam confirmarea semnata si dovada identitatii.

Va vom informa cu promptitudine despre faptul ca am primit aceasta solicitare. Daca cererea se dovedeste intemeiata, o vom onora cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de treizeci (30) de zile de la primirea solicitarii.

Daca aveti orice plangere cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale de catre noi, puteti sa ne contactati intotdeauna prin adresa de e-mail mentionata in aceasta clauza 8.7. Daca sunteti in continuare nemultumit de raspunsul nostru, aveti dreptul sa depuneti o plangere la autoritatea competenta pentru protectia datelor – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

0
Call Now Button